is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z.WVIDZKI geheel in den vorm, zooals hij haar geeft. Ken

glazen vat, A (zie fig. 7) draagt een zijbuis B die door een stop gesloten is, waardoor twee in glazen buisjes gesmolten platinadraden gaan. Deze zijn aan hun ondereinde verbonden door een draadje D van 0.04 mM. diameter, dat dus zeer grooten weerstand heeft. Het vat A is van boven door een stop gesloten, waardoor een thermometer gaat. Aan de buis bevindt zich nog een zijbuis C, dienende voor den afvoer der dampen. Bij VON Z.WVIDZKI was zij omgebogen daar hij niet onder terugvloeiing kookte, maar dadelijk afdistilieerde; om langer achtereen in de gelegenheid te zijn, waarnemingen te doen, lieten wij de buis C recht omhoog stijgen en brachten daaromheen een buitenbuis van een LlKBUi'schcn koeler, zoodat de gecondenseerde damp weer terugvloeit. Door deze buis C stond A natuurlijk weer in verbinding met manometer en windketel. Ais geplaatst in een waterbad, dat iets boven die temperatuur gehouden wordt, waarbij de te onderzoeken vloeistof onder den gewenschten druk kookt. Laat men