is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reflecteeren. Was nu nog samenhang te bespeuren tusschen buiten- en binnenaflezing, dan kon de geconstateerde warmteoverdracht alleen het gevolg zijn van geleiding en convectie en moest dus de vloeistof aan die temperatuurverhooging deelnemen m.a.w. oververhit zijn.

Het resultaat was in geen enkel opzicht gunstiger.

Hij constanten druk werd afgelezen :

Tabei. XXII.

°C vanden Beckmann schen thermometer

2,96 33»—

3,26 34.9

3,48 36.7

3,41 36,0

3.25 34-5

3,15 33>s

3,01 3 3»1

3,13 33.6

2,57!! 32.4

3.20 34'°

3.50 37.2

3-34 354

Ook hier dus, zoodra de buitentemperatuur iets lager wordt, dan die binnen: geweldige daling, anders een geleidelijk samen opklimmen en dalen. Wij moeten dus concludeeren, dat ook deze inrichting volmaakt onvoldoende is om oververhitting te voorkomen. Dat yon zawid/ki zelve dit niet bemerkt heeft, moet er waarschijnlijk aan worden toegeschreven, dat hij werkte met een thermometer, die slechts in 0°, 1 was verdeeld,