is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dynamische methode uitsluit, of op Kaiii.h.UM ') die ondanks de grootste moeite bij sommige stoffen zelfs niet tot metingen is kunnen komen. Of ik zou kunnen wijzen op het opmerkenswaardig feit dat bijna ieder, die zich met de kookpuntsbepaling van mengsels heeft bezig gehouden, het noodig heeft gevonden een eigen toestel of modificatie van een toestel te ontwerpen omdat de bekende toestellen hem bleken fouten te bezitten 2).

Maar ik wil toch niet dit alleen ten antwoord geven op die vraag. Ik voel zelf te zeer haar gewicht, ik heb haar mij zelve te dikwijls gesteld, dan dat ik er niet prijs op zou stellen, haar hier uitvoeriger te beantwoorden. Maar om dat naar behooren te doen, schijnt het mij noodzakelijk een scheiding te maken tusschen de

ihre Spannkrafte nicht durch die statische Methode bestimmen , volgens het Fransche orginecl lezen „nur" in stede van „nicht' . l) Siedetemp. und Druck p. 56.

») Ik noem slechts, zonder eenige aanspraak op volledigheid te maken, de volgende alle min of meer van elkander afwijkende toestellen. Beckmann I (Z. Phvsik. Ch. 4 p. 539) Beckmann II (Z. Phvsik. Ch. 8 p. 223) Beckmann III (Z. Phvsik. Ch. 21 p. 245) Fuchs (Z. Phvsik. Ch. 22 p. 72) Raoult (Ann. de Ch. et de Phvs. (6) 20 p. 311) Lespieau (Bull. Soc. Chim. Paris (3) 3 p. 855.) Freundler. (Rev. Gés. Sc. 5 p. 409) Wiley (Chem. News. 60 p. 189) Saki rai (J. Chem. Soc. 61 p. 994) Landsberger (Z. Anorg. Ch. 17 p. 422) Cov (Am. Chem. J. 23 p. 353) Smits I (Versi.. Kon. Ak. van 27 Jan. 1900. p. 471) Smits II (Versl. Kon. Ak. van 26 Mei 1900. p. 31) Hite (Am. Chem.J. 17 p. 514) Jones (Am. Chem. J. 19 p. 581) Orndorff & Cameron (Am. Chem. J. 17 p. 517) Bigelow (Am. Chem. J. 22 p. 280) Tavlor (J. Phvs. Ch. 4 p. 290) Carvkth (J. Phvs. Ch. 3 p. 193) Aronstein & Meihuizen (Verhand. Kon. Ak. 6 No. 3) Von Zawidzki (Z. Phvsik. Ch. 35 p. 7) Kahlbaum (Studiën p. 173).

Een enkel van deze toestellen ken ik slechts uit referaten en kritieken.