is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eischt, na compressie druktoename, na dilatatie drukafname wordt gevonden.

Ook Jui.ll's & Smits hebben in het reeds genoemde stuk resultaten, in strijd met wat de verklaring eischt, medegedeeld. Het is mij dan ook niet duidelijk hoe Jui.ll's op grond daarvan zich bij die verklaring heeft kunnen aansluiten. Immers Jui.ll's & Smits vinden: i". Na condensatie niet den behoorlijken druk '), zelfs nadat zij het bolletje met zoutoplossing zeer sterk geschud hebben. De oppervlaktelaag, waarop het naar Tammann aankomt, moet dan echter verdwenen zijn.

2". Na dilatatie ook zonder eenig schudden den behoorlijken druk -). Volgens tammann moet na dilatatie, evengoed als na compressie, abnormale druk gevonden worden.

3". Nadat de toestel bevrijd is van lucht en anilinedamp, hebben compressie of dilatatie niet den minsten invloed meer op den dampdruk, ook niet op dien van zoutoplossingen8). Volgens de verklaring van Tammann zouden hier noodzakelijk drukverschillen moeten ontstaan, omdat de oppervlaktelaag na compressie te verdund na dilatatie te geconcentreerd is. tammann spreekt trouwens uitdrukkelijk over dit geval en komt experimenteel tot de tegengestelde uitkomst als Jui.ius & Smits.

Wat mijn eigen ervaringen betreft, zij bevestigen

>) 1. c. p. 296.

') 1. c. p. 297.

3; 1. c. p. 299.