is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dynamische methode aan een verontreinigd preparaat de dampspanning te bepalen van de niet-verontreinigde stof?

g 5. Afwijzing van die verklaring door Wiillner en Grotrian op grond hunner formule voor de onderlinge afhankelijkheid van dampi'olume en druk.

Maar men zal mij misschien tegenwerpen, dat WiiLl.NKR & GROTRIAN zelf onmiddellijk inzagen, dat een afhankelijkheid van druk en volume, zooals zij die vonden, qualitatief verklaard kan worden door het aannemen van een bijmengsel, maar dat zij uit de quantitatieve gegevens tevens de onhoudbaarheid dier hypothese hebben aangetoond.

Immers zij schrijven J): „Durch eine cxactc Bestimmung gcrade der kleinsten Volumina lasst sich erst mit Sicherheit entscheiden, ob die beobachtete Zunahme des Druckes etwa einer geringen Luftmenge oder etwaigem in der Fliissigkeit absorbirten Gase zuzuschreiben ist. Ist das der Fall, so muss die beobachtete Druckzunahme bei Verminderung des Volumens dem MARloT'l'E'schen Gesetze folgen. Wird bei einem Volumen v des Dampfes ei 11 Druck p beobachtet, und ist p, der Druck des Dampfes und x derjetiige des vermutheten Gases, sodass

p = p, + x,

so wird der beobachtete Druck, wenn das Volumen des Dampfes v' geworden ist:

P' - Pi + x y/.

tind daraus:

x = P'-P.

V

V'-1

') 1. c. p. 589.