is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundige plaats de waarde x heeft, moet deze de rechte noodzakelijk snijden.

Voor de uiterst verdunde mengsels is dus de isotherm altijd hol en wel voor alle mengsels waarbij x < x'; voor de mengsels waarvoor x' < x < x' zijn we in

rreval IK, voor de andere, zooals wij reeds zagen, weer in geval I. Voor elk mengsel met een buigpunt kan uit fig. 13 worden opgemaakt, bij welken druk dit buigpunt in dc isotherm voorkomt. Misschien zullen een paar cijfers het beloop nog meer verduidelijken. Men vindt door zeer eenvoudige benaderingsrekening uit F(p) = o de bij elkander behoorende waarden van p,/p„ en p/p„ resp. p/p, die in tabel XXIII zijn samengebracht. Voor een waarde van x resp. pp die aan dc eerste kolom beantwoordt treedt dus het buigpunt op bij den druk p dien men uit de beide andere kolommen vindt, uitgedrukt in p0 resp p,.