is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reactie op clic stof uitvoeren. \ au het gegeven mengsel bepaalt men p[ en p3, benevens een derde p, zoodat men p„ kan berekenen. Daarna voegt men aan een bepaalde hoeveelheid van het mengsel een bepaalde hoeveelheid der stof, waarop men wil reageeren, toe, en bepaalt dezelfde grootheden. Is de bijgevoegde stof dezelfde, die reeds als bijmengsel aanwezig is, dan moet men zoo op dezelfde p„ komen, anders niet. Lit de helling der lijnen P„P|P\ en p„PiPj en de grootte van AH (zie fig. 14)1 die men in moleculair percenten kent. kan men dan ook AC in moleculair percenten berekenen, d.w.z. de hooveelheid verontreinigende stof. Het wil mij voorkomen, dat bij de overgrootc gevoeligheid, die de dampspanning der meeste stoffen vertoont voor de geringste verontreiniging, deze methode cenige

kans op slagen heeft. In alle geval schijnt mij een rationeele wijze van reinigen uit de bestudeering der dampdrukken belangrijke vingerwijzigingen te kunnen krijgen. Ik hoop dan ook, binnen niet te langen tijd mijn onderzoek in die richting te kunnen voortzetten.