is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't 10. Het beloop der gederiveerde isotherm als de lijn een rechte is.

Een tweede bijzondere geval, dat de aandacht verdient, is dat, waar de lijn p — f(xt) een rechte is, wat ongeveer overeen komt met gelijken kritischen druk voor de beide componenten1). In dat geval is de lijn p = f(x.,) een hyperbool -). Zij de dampdruk van de eene stof pA die van de andere p„ en nemen we een mengsel, dat, homogeen gedacht, de samenstelling x' hebbe. Nu is weer, als p., den kleinsten coëxistentiedruk geeft:

x'—x,

VP = v»PJ v v

Xj x,

en hier is:

P = Pa(I—Xi)+P„Xi p = PlP"

P„(I—-x2)+pAx3

en dus ook:

Pi = pA( i — x')+p,.x'

_ PaPH P„(i— x')+PaX'

Deze waarden, gesubstitueerd, geven voor de gederiveerde isotherm:

v = p,—p ^ pAp„

v3 _ (p„—p) (p—P v ) Pa + P..—Pl

of daar

P*P"

p., =

Pa+P' —Pi

eenvoudiger geschreven:

v = Pj(PI—P>

V, (p.> p) (P—Pa)

') Zie bh. 177.

•) v. d. Waals. Vkksl, Kon. Ak. van 30 Juni 1900. p. 172.