is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2p = pA + p„ de waarde ^P'\ wat voor pA = p„ verdwijnt, zooals dit behoort. Kn ten slotte wordt.

. 3 „fp=Jdp,2(2p-p--p-;,i(p.+p,-=p)!+ip-pj(p.-p)i

•Ap—Pa) dx'- dx' (p—P v)-5 (p,i p)'

zoodat de meetkundige plaats overal bol is in het heterogene gebied met een buigpunt in den aanvang, en we een lijn krijgen als in fig. 16 geteekend, die de verschillende mogelijkheden bij de gederiveerde isotherm duidelijk aangeeft. De plaats waar de meetkundige plaats de lijn p=f(x2) snijdt, is natuurlijk gegeven door de formule voor 1x'.

Fig. 16.

Pm.

k[ - - - '

Xw ipijj}

B. Experimenteele toepassing.

g 11. Ilct inbrengen van de stof.

Verreweg de meeste onderzoekers, die de statische methode toepasten, hebben haar in dien vorm gebruikt, dat zij in een barometer de te onderzoeken vloeistof lieten opstijgen. Daardoor wordt dan ook verstaan-