is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat een zooveel kleineren uitzettingscoëfficient heeft, eischen natuurlijk grooter verschil tusschen vul- en spt ingtemperatuur. De grootere buisjes met organische vloeistoffen moest ik zelfs vóór het dichtsmelten even in een waterbad van ± i8° plaatsen, daar het mij anders herhaaldelijk gebeurde, dat zij bij het liggen in de kamer reeds stuk sprongen. Het uiteenspringen geschiedt zonder sterke explosie, als men zorg draagt, niet te dik glas te nemen, anders kan de manometerbol wel eens stuk geslagen worden, zooals mij eenige malen achtereen gebeurde, nadat ik een reeks buisjes had gemaakt uit een buis, die bij toeval iets grooter wandsterkte had. 1 )it is te opmerkelijker, daar een stuk van de dikwandige glazen capillairen, die in den handel zijn, voor dit doel aangewend, overlangs opensplijt, zonder eenige explosieve werking.

Ik wil hier nog vermelden, dat de hier beschreven buisjes zeer geschikt zijn om het verschijnsel van den negatieven druk te demonstreeren. Smelt men zulk een buisje dicht, terwijl het eenige graden boven kamertemperatuur is, dan vormt zicht bij afkoeling een vrij groote dampbel. Door zeer voorzichtige verwarming gelukt het nu, deze te condenseeren en tevens de minimale hoeveelheid lucht in de vloeistof op te lossen, zoodat het buisje geheel met een homogene vloeistofmassa geruid is. Koelt men nu af, dan verschijnt de dampbel niet meer, zelfs al is men vrij belangrijk beneden de eerst bereikte temperatuur, totdat plotseling

een jaar op het practicum in het Amsterdamsche laboratorium in gebruik zijn bij de methode van Hoffmann tot dampdichtheidsbepaling.