is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ 19. Iht vloeistof paar: tetrachloorkoolstof-c hloorbenzol. Ue resultaten waren de volgende:

Tak ei. XXIX.

Gehalte In niM. kwik. 1" mSr-

aan CC1. „ „ \ r r

x, Pi Pi P S P° A (j> '2

0,102 16,48 133.79 31,24 2-79 3'-44 °-20 4°52 627, 5

0,147 '7>24 '33'2° 37'<So 3-5' 37-46 0,34 4053 957

0,196 17,40 134,02 45.08 4>^2 44-54 °'54 5'6O 1727

0,285 17,16 133,64 55,68 5.32 55.53 o-'S 323<s,5 1767

0,414 16,84 134,90 70,14 5.60 69,83 0,31 4477,5 4'44-5

0,504 17,i2 '3544 'S2>48 5,7' 81,72 0,24 4«2« 609 7

0,602 16,60 134Ö2 93.70 6,11 93,67 0,03 3232'5 6689

0,686 16,38 134,68 102,42 4,89 102,35 0,07 1732' 5 5269

0,799 15,70 135.06 114.41 3,34 114,11 0,30 1066,5 5809

0,899 15,36 135,28 125,26 2,09 124,64 0,62 504.5 6121,5

mPi = 16,63 134,55 = '"Pi

I11 deze tabel beteekent x, de samenstelling van een mengsel, pt en p., de drukken der componenten ervan, p den direkt gemeten druk van het mengsel, mp, en ,„p:, de gemiddelden van p, en p3, bepaald door aan alle waarnemingen hetzelfde gewicht toe te kennen. Onder Cij en (j3 zijn de telkens gebruikte massa's vermeld. Ik heb ze er bijgevoegd om te doen zien. dat er niet een eenvoudig verband is tusschen die massa's en de waarde van pj en p3, al bewijzen vooral de eerste cijfers van p_, en de laatste van pp dat er wel eenig verband is. I)e cijfers onder S. ]>c en -A vereischen eenige nadere toelichting. Onder het hoofd S bevindt zich 11.1. voor elk mengsel de grootheid