is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIFFERENTIAALMANOMETER VAN RECKNAGEL.

Niet dan noode ben ik er toe overgegaan weder de oude methode te volgen.

Mijn oorspronkelijk plan om de bepalingen betreffende natuurlijke ventilatie te verrichten met bovengenoemd toestel heb ik tot mijn spijt moeten opgeven, omdat, zooals ik later zal aantoonen, het daarvoor niet zeer geschikt is.

De differentiaalmanometer dient om kleine verschillen in luchtdruk te meten. Zij berust geheel op het principe van gelijke hoogte van vloeistoffen in communiceerende vaten. Men onderscheidt een binnenste en buitenste niveau; beter ware te spreken van verborgen en zichtbaar niveau.