is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruiken. Ook ik kreeg in den beginne veel te hooge waarden voor het koolzuurgehalte, doch de vaardigheid was spoediger verkregen, dan men volgens bovenstaaand citaat zou denken.

De methode van Pettenkofer berust op de absorptie van koolzuur door eene barietoplossing van bekende sterkte en het daarna terugtitreeren met oxaalzuur.

Hiervoor gelden de beide volgende formules:

Ba (O Hjs + 8 I-U O + C O. = Ba C On + 9 H2 O Ba (01^+ 8 PU O + G O =

Ba Cs O4 + 12 H2 O

Volgens de bekende wet der molekulair-gewichten is voor de omzetting van 315 gr. bariet, 44 gr. koolzuur of 126 gr. oxaalzuur noodig. 44 gr. koolzuur komen dus overeen met 126 gr. oxaalzuur of 1 gr. C 04 met 2.864 gr. oxaalzuur. Gebruiken wij dus bij het titreeren eene oplossing van oxaalzuur, die 2.864 gr- Per Liter bevat dan komt 1 Ccm overeen met 1 m Gr. C04.