is toegevoegd aan uw favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegelijk noteere men de temperatuur en den barometerstand van de omgeving en bij ventilatieproeven ook de temperatuur van de buitenlucht.

Voor elke bepaling vuile men 2 flesschen. De kolven, die gewoonlijk in laboratoria worden gebruikt, zijn voor deze proeven ondoelmatig wegens hunne breekbaarheid; men gebruike liever flesschen met dikken wand.

Men laat nu de bariet het koolzuur absorbeeren. Dit geschiedt niet, wanneer men de flesschen rustig laat staan, omdat door de inwerking van COi een huidje op de vloeistof komt, dat verdere omzetting tegengaat. Daarom moet men de flesch schudden en wel telkens 7s minuut met iedere keer eene pauze van ook '/« minuut, gedurende welke men de andere flesch schudden kan. Proefondervindelijk is bewezen, dat dan na tienmaal schudden alle CO* is geabsorbeerd.

Wanneer men lucht onderzoekt met een groot percentage koolzuur, dan is het noodzakelijk aan de 90 CcM bariet eenige druppels phenolphtaleïne toe te voegen.