is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijft de vloeistof rood dan was genoeg bariet aanwezig, ontkleurt ze echter, dan moet nog meer bariet worden toegevoegd..

Na het schudden wordt de vloeistof in een goed af te sluiten klein fleschje gedaan ter grootte van ongeveer 100 CcM en weggezet tot zij volkomen helder is geworden. (Door centrifugeeren kan dit bespoedigd worden). Nu wordt de bariet, waarvan voor elke proef de sterkte bepaald wordt, opnieuw getitreerd. Daarvoor wordt 30 CcM met eenige druppels van den indicator gebracht in een kolfje, waarvan de hals niet te wijd is; men voegt dan al schuddende oxaalzuur toe tot ontkleuring intreedt. Door het vele schudden en het langzame titreeren heeft echter de CO4 van de buitenlucht gelegenheid gehad de barietoplossing te verzwakken. Daarom wordt nogmaals getitreerd en nu tegelijk de geheele hoeveelheid oxaalzuur, bij de eerste proef gevonden, toegevoegd. De vloeistof is dan meestal nog rood, eenige druppels oxaalzuur brengen weer ontkleuring te weeg. De nu gevonden waarde is de juiste.