is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, kleine hoeveelheden CO-2 kunnen ontsnappen.

Met groote schermen van bordpapier wordt nu het gas gelijkmatig verdeeld. Vervolgens wordt de kamertemperatuur genoteerd, tijd opgenomen en twee flesschen met lucht gevuld. Om zich te verwijderen opent men de deur zoo weinig mogelijk; daarna sluit men alle toegangen af. Indien geen sleutel aanwezig is, beplakke men de reet van de deur met geperforeerd papier (postzegelpapier). Dit is een uitstekend contrölemiddel, omdat bij de minste poging om de deur te openen het papier scheurt.

Wanneer nu nog de temp. van de buitenlucht en de barometerstand zijn opgenomen, is het eerste deel der proef afgeloopen. Na eenigen tijd komt men terug, vult dan weer 2 flesschen met lucht en noteert de noodige temperaturen en barometerstand. Met de vier flesschen wordt nu te werk gegaan, zooals reeds boven is aangegeven.

Men krijgt nu de volgende gegevens:

c, pro mille koolzuurgehalte aan het begin van de proef.

i