is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal aanwezige personen was in beide gevallen 2 5. De temperatuurstijging van 1° Fahrenheit kan dit verschil niet verklaren. Mogelijk is, dat juist tusschen io3/4 en 113/1 de kracht van den wind sterker werd, doch daaromtrent is niets vermeld. Bovendien acht ik eene beginwaarde van 0.71 %, te hoog voor een lokaal waar den geheelen nacht de vensters hebben open gestaan.

Bij tabel II vinden wij een beginwaarde van 1.20 #/<>0, die zonder twijfel veel te hoog is. Van 10—11 blijft het koolzuurgehalte 5.70, terwijl het van 11 —11.30 zonder eenige reden stijgt tot 6.70.

De verschillende waarden voor m, gevonden op eenzelfden dag in hetzelfde lokaal loopen te veel uiteen om nauwkeurig te kunnen zijn. Het is duidelijk, dat het niet geoorloofd is uit deze tabellen eene gevolgtrekking te maken omtrent de ventilatie in fabrieken, zelfs acht ik het berekende gemiddelde voor Lokalen als de onderzochte onnauwkeurig.

Nog is uitgerekend de waarde van m gedurende de rusttijden en werd verkregen: voor den