is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De oorzaken voor degrootere ventilatiecoëfficient der Amsterdamsche woningen in vergelijking met de Berlijnsche zijn:

i°. de mindere dikte der muren;

2°. het niet aanwezig zijn van dubbele ramen;

3°. de wijze van verwarming der vertrekken.

V.

Bij het aanbrengen van kunstmatige ventilatieinrichtingen, zorge men steeds, dat de versche lucht worde ingebracht in de nabijheid van de plaats waar de personen zich ophouden, terwijl de afvoer boven in het lokaal geschiede.

VI.

Aan de behandeling der urethritis chronica met dilatatoren (Kollmann—Oberlünder) moet Urethroskopie voorafgaan.