is toegevoegd aan uw favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Zoodra eene appendicitis recidiveert, is de medicus verplicht operatie voor te stellen.

VIII.

Door middel van culturen van Penicillium brevicaule zijn kleine hoeveelheden arsenicum het best aan te toonen.

IX.

Bij gastro-enteroptose (resp. nephroptose) zijn alle bandages met pelotten af te keuren.

X.

Wil men bij prostaathypertrophie eene radicale operatie doen, dan beproeve men eerst de galvanocaustische incisie (Bottini).

XI.

Het is niet wenschelijk voor gevallen van besmettelijke ziekten de verplichte ontsmetting in te voeren.