is toegevoegd aan uw favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. letterzetten,

gf. machinaal breien,

o

h. naaien,

i. teekenen,

k. stikken,

1. uurwerken maken of herstellen,

tenzij de verlichting overeenkomt met eene lichtsterkte van ten minste 15 Londensche normaalkaarsen op 1 M. afstand;

3. een niet sub. 2 genoemd bedrijf wordt uitgeoefend, dat goed licht vereischt, tenzij de verlichting overeenkomt met eene lichtsterkte van ten minste 10 Londensche normaalkaarsen op 1 M. afstand.

Het was op aanraden van prof. Saltet oorspronkelijk mijn plan te onderzoeken, over hoeveel licht men in 't algemeen te beschikken heeft bij de verschillende takken van arbeid, in bovenstaand Koninklijk besluit sub. B. 2 opgenomen; bedrijven dus, die blijkbaar tot de fijnste en voor de oogen meest inspannende behooren.

Ik had mij voorgesteld, wat nader bekend te geraken met de verhoudingen, die daarbij eene rol spelen, en tevens was het mijn oogmerk, de doelmatigheid A an die door de wet vereischte voorwaarden aan experimenteel onderzoek te toetsen.

De photometer van Weber, waarover ik in een volgend hoofdstuk nader zal spreken, was mij hiervoor