is toegevoegd aan je favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij hangt dus af van de kleurensamenstelling van het onderzochte licht. En nu heeft Weber volgens zijne opgaven experimenteel gevonden,1) dat deze factor samenhangt met het quotiënt van beide

resultaten, met S*. Met de verschillende waarden van dit quotiënt verandert ook deze factor K. Door

Weber is 1111 eene tabel opgemaakt, die van elke Gr

waarde van de daarbij behoorende waarde van K aangeeft. Deze tabel is dan ook te vinden in het kleine praktische boekje, dat de firma Franz Schmidt und Haensch te Berlijn, die den photometer van Weber vervaardigt, bij elk exemplaar als „gebruiksaanwijzing" geeft. De slotberekening is dus K x R.

Om het nu dengene, die den photometer gebruikt, gemakkelijk te maken, en hem de uitrekening van de boven aangegeven formules te besparen, is bij het instrument een andere tabel gegeven, waarin zoowel voor lichtbronnen als voor diffuus licht van elke waarde van r, van elke aflezing dus op de scala van buis A, bij eene bepaalde constante, de eindwaarde is berekend. Men vindt dus, van verschillend gekleurd licht, in eens de waarde van R. en Gr. Zelf heeft men dan ^ te berekenen, den daarbij behoorenden factor K op te zoeken, en dezen te vermenigvuldigen met R; dus K x R.

') L. Weber: Die photometrische Vcrglcicluing Ungleichfarbiger Lichtquellen.