is toegevoegd aan je favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terrein van den arbeid valt, vormt daarop een vrij scherp omschreven lichtplek van hoefvormige gedaante. In deze lichtplek zorgt hij voortdurend zijne dikwijls uiterst kleine steenen te houden.

Door de hoefvormige gedaante van het oppervlak, dat aldus van het witte karton werd verlicht, gaf deze waarneming eenige moeilijkheid, doch ten slotte was het mij toch mogelijk den photometer goed in te stellen; zoodoende vond ik:

R.: pl. 3 = 20,2 | = L N. M. K.

Gr.: pl. 3 = 20,0 j

Niettegenstaande hij, zooals boven is aangegeven, goede oogen heeft, veroorzaakt dit zeer scherpe licht hem wel eens spoedige vermoeidheid. Toch zegt hij het noodig te hebben, en bij de enkele lamp op geen manier genoeg licht te kunnen krijgen voor zijn werk.

Nog zij vermeld, dat dit werk zonder loupe geschiedt.

Geval 2.

Ook deze brillantsnijder, 25 jaar oud, heeft goede oogen. Ook hij werkt bij een petroleumlamp, wier stralen op hun weg naar zijn werkbakje een Schusterkugel ontmoeten. Deze kogel, overigens op dezelfde manier ingericht, is echter gevuld met een kopersulfaatoplossing, waardoor dus een lichtbundel van zachtgroene tint op het bakje valt. Deze kleur