is toegevoegd aan je favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn steen is donkerbruin gepraepareerd, en krijgt licht van een gasgloeilamp, waaromheen ter beschutting van zijne oogen een randje hangt. De afstand van de vlam tot de plaats, waar hij graveert, bedraagt, ongeveer 30 c.m.

r : P! 1 ~ = 353,09 L' N" M' K'

Gr. : pl. 3 = 12,5 )

E. Instrumentenmaken.

Geval 1.

T., 37 jaar oud, is reeds 14 jaar in 't vak en heeft steeds goede oogen gehouden. Nu en dan heeft hij 's avonds alleen wat pijn aan de oogen. Hij verricht bandagistenwerk, het maken van corsetten, breukbanden, enz. Hij werkt bij een Argandbrander, die zich op een afstand van ongeveer 70 c.m. schuin boven zijn werk bevindt. Om den Argandbrander is een donkere kap aangebracht, terwijl hij zijne oogen door een stuk papier tegen de direkte vlam beschut.

R.: pl. 3 = 20.0 | = i4g9I L N M K Gr.: pl. 3 = 23.0 I

Bij deze verlichting kon hij zijn werk goed verrichten.

Toevallig was ik in de gelegenheid, bij dezen werkman ook bij daglicht eene waarneming te doen. Dit geschiedde den 14™ September des voormiddag