is toegevoegd aan je favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar het eigenlijke zetten geschiedde, nu bovendien zeer groote bezwaren opleverde voor het nauwkeurig opstellen van den photometer, heb ik gemeend deze bepaling achterwege te moeten laten.

De plaats nu, waar het corrigeeren geschiedde, werd verlicht door een vleermuisbrander, op een afstand van 40 c.M. Over de persoon, met dit werk belast, zijn mij geen nadere bizonderheden bekend, aangezien hij op het moment niet aanwezig was. Met den photometer vind ik:

R.: pl. 1 + 2 = 9,8 \ = L N M K.

Gr.: pl. 1 + 2 = 10,1 I

G. Machinaalbreien.

Voor dit bedrijf ben ik niet in de gelegenheid geweest, eene waarneming te verrichten.

H. Naaien.

Geval 1.

Mej. K., naaister van beroep, heeft geenerlei

oogklachten en brilt niet. Haar leeftijd is 32 jaar.

Haar werk, dat op het oogenblik bestaat uit wit en

vrij fijn naaiwerk, wordt verlicht door een vrij groote

petroleumlamp, die ongeveer s/t meter boven de

tafel hangt. De afstand tot haar werk zal ongeveer

1.20 meter bedragen.

R.: pl- 1 = 9-5 \ _ L N. M. K. Gr.: pl. 1=9-7 1