is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiting van nut zijn, terwijl de circulaire slechts hinderlijk zouden zijn.

In dien zin verklaart hij dan ook wat men verstaan moet onder „cols non dilatés mais dilatables", een uitdrukking die men ook bij anderen vindt. Het zou een toestand zijn waarbij niettegenstaande het onderste segment behoorlijk gevormd is en de weeën doorzetten, de ontsluiting achterwege blijft, deze gevallen zouden dan bijzonder dankbaar zijn voor de therapie (locaal, door incisies of manueele dilatatie) terwijl omgekeerd een niet of slecht gevormd onderste segment oorzaak moet zijn om van de therapie weinig te verwachten, zoo ook Fochier (1'obstétnque Mai 1896 Compterendu du congrès de la société obstétricale de France tenu a Paris Avril 1896, pag. 264) „La dilatation artificielle chez les primipares pourra être rapide lorsque 1'utérus présentera un segment inférieur bien constitué, alors même que le col offrirait encore un certain degré de résistance".

Frarier die zooals wij later nog zien zullen ook in normale gevallen bij primiparae incisies van het ostium ext. verricht, ziet dan ook in een slecht of niet gevormd onderste segment een besliste contra indicatie.

Intusschen denke men bij de uitdrukking „segment iuférieur mal constitué" vooral niet aan een onderste segment waarmede het door overmatige rekking of anderszins slecht is gesteld, voor de therapie is dit van groot belang, het zijn alleen de péchés de défaut die hij bespreekt en niet de péchés d'excès.

Het zij nog eens herhaald dat Frarier vrij wel alleen staat met vele zijner beschouwingen en hij door klinische ervaringen niet wordt gesteund. Wat betreft zijn mededeeling dat hij door intrauterine (1. c. pag. 35) onderzoek