is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mingen omtrent den invloed op den partus. De eerste gevallen, die de aandacht trekken, waren weder abortus, die waarschijnlijk wel op rekening der malaria (een sterk praedisponeerend moment) te stellen waren, doch die de chinine op zijn kerfstok kreeg. Sinds dien werd het een onderwerp van vele en nauwgezette onderzoekingen om de werking der chinine op den uterus gravidus zoo vóór als tijdens den partus na te gaan.

Tot éénstemmigheid voerde die onderzoekingen echter allerminst, integendeel, het is moeilijk er den weg in te vinden, zóózeer loopen de meeningen uiteen. Chiara (in 1873) die talrijke onderzoekingen deed, ontkende de werking, hij ontraadt dan ook ten sterkste, om bij weëenzwakte er heil bij te zoeken, doch laat het gebruik bij intercurrente ziekten vrijelijk toe; het zou dan zelfs als anti-abortivum mogen worden betiteld. Een goede zijde heeft de chinine zeker, nl. dat zij volgens de onderzoekingen van Vadenuque (dissertatie St. Petersburg 1885) geheel onschadelijk is voor de vrucht, die plm. V» van de dosis in krijgt, en wel voornamelijk binnen 2 uren na het gebruik door de moeder, doch die hoeveelheid weer na 48 uren heeft uitgescheiden, zoodat men herhaalde grootere giften aan de moeder 48 uren moet spatieeren. Voor de pasgeborene duurt de eliminatie 72 uren.

Tarnier, een autoriteit op obstetrisch gebied, raadt tot voorzichtigheid, sommige vrouwen zijn er zeer gevoelig voor, zij aborteeren.

John Lewis spreekt er van bijzonder bij rigiditeit van het collum uteri, die door groote doses overwonnen wordt. Ook Maïsse raadt tot gebruik, in 't bijzonder bij begonnen partus, doch talmende ontsluiting. Schwab