is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelt de verdiensten der chinine in 't licht, tegenover het secale, dat tot tetanus uteri en contractuur van het collum leiden moet, daar geen ontspanning afwisselt met contracties.

Frarier (1. c. aan wien ik verscheidene der genoemde data ontleende) heeft er niet veel mee op en acht ze van nul en geener waarde, in 't bijzonder gedurende het tijdperk der ontsluiting, terwijl de nevenwerkingen: duizelingen en oorsuizen zeer hinderlijk zijn. Op het internationaal congres van gynaec. en obst. te Amsterdam 1899 deelden Chambrelent en Bruvére als resultaat van hun onderzoek mede dat een stellige uitspraak niet gegeven kon worden, maar zeggen zij: ,Comme conclusion pratique nous croyons qu'il sera sage, d'user avec modération de la quinine cliez les femmes enceintes, et de ne pas donner d'emblée des doses fortes de ce medicament, avant d'avoir par 1'administration de doses faibles taté pour ainsi dire la susceptibilité spéciale et éminemment variable que peut présenter chaque femme a eet égard. (Comptes rendus p. 252).

Vermelding verdient nog de suiker, hetzij melksuiker (Keim) of de gewone riet- of beetwortel-suiker. (Bossi 1894. Annales d'obstétrique et de gyn. de Milan).

Men geeft het in het tijdperk der ontsluiting met een vrij groote begindosis (30 gram), die dan later nog door kleinere giften kan worden gevolgd. In de Amsterdamsche kliniek heeft men dit middel een tijdlang gegeven; van betrouwbare resultaten bleek echter niets evident, tute en iucunde is het zeker en in praxi is het uiterst gemakkelijk aan te wenden.