is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien nog van het brandgevaar; hetgeen men, bij bekendheid met Amsterdamsche en andere bedsteden, waar met een kaars wordt bijgelicht, niet als overdreven bezorgdheid zal aanzien.

In sommige gevallen echter heeft de aether groote voordeelen; o. a. bij een anaemisch patiënt en daarom van belang in al die gevallen, waar haemorrhagie de indicatie tot manueele dilatatie gaf. In de gevallen van ontijdige loslating der placenta, van placenta praevia en ruptuur van den sinus circularis, dient dan ook zoo mogelijk aether narcose te worden toegepast. By eclampsie, longoedem, asthma is de chloroform aangewezen.

Omtrent den invloed van de chloroform op de weeënwerkdadigheid zijn de meeningen verdeeld. Budin wijst op een bron van foutieve, klinische waarneming, waar hij opmerkt, (T. & B. t. IV, p. 180) dat men licht geneigd is, om bij het uitblijven der uitingen van pijn, ook tot het uitblijven van weeën te besluiten, die men echter door het opleggen van de hand op het abdomen even goed voelt doorgaan. Ziju conclusie is, dat de chloroform in den regel noch de intensiteit noch de frequentie der uterus-contracties vermindert, een gevoelen, dat wel door de meeste obstetrici wordt gedeeld.

an eene versterking der weeën-werkdadigheid als eerste factor voor de ontsluiting, blijkt echter niet veel.

Wèl heeft men vooral bij het begin der narcose versterking der weeën waargenomen, men heeft die opgevat als een gevolg van de prikkeling der gevoelige centra in het ruggemerg; bij eenigszins langeren duur ging dit voordeel verloren.

Anders staat het met den invloed van de cliloro-