is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande contractie optreden, bij die eene blijft het echter; werkzamer zijn de warme douches, die echter om het directe gevaar er aan verbonden, alleszins afkeuring verdienen. De oude obstetrici, o. a. Made. Lachapelle, maakten een ruim gebruik van lauwe irrigaties, om de weeke deel en te „ontspannen," voor zoover spiercontractuur van het ostium de ontsluiting in den we<?

O O

staat, is het zeer zeker aan te nemen, dat de invloed van warme injecties de ontsluiting bevorderen zal door den spasmus op te heffen. Wij hebben dan echter in de manueele dilatatie, voorafgegaan door methodische massage in geval van nood, een veel zekerder en minder gevaarlijk middel, dat reeds daarom prompter werken moet, omdat het ook de bindweefsellagen van de cervix tot ontspanning brengt, hetgeen van de warme irrigaties moeilijk is aan te nemen.

Dilatatie door oprekking van het vaginaalkanaal.

Het collum uteri tijdens den partus is te beschouwen als een dik, in het midden doorboord diaphragma, dat in het utero-vaginaalkanaal promineert, zoodanig, dat het profiel een naar onder omliggend gaffelstuk vertoont, niet ongelyk aan het handsteun van de timmermansscliaaf. Uit den aard der zaak zal elke slapwandige buis bij het invoeren van een rekkend object haar profiel trachten te nivelleeren, te sterker naarmate de rekking dichter bij de vernauwde plaats aangrijpt. "Wat den factor „mechanische rekking" betreft, kan het dus onverschillig schijnen, of men den uterus, dan wel de vagina nabij het collum rekt,