is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in beide gevallen zal verstrijking of verdere ontsluiting het gevolg zyn. Het eenige verschil wordt hierbij bepaald door den stand van de cervix, en hierbij zal de vaginale rekking eenigszins in het nadeel zijn, omdat men makkelijker de beenen van een stompen hoek, dan van een scherpen strekken kan.

Het groote verschil ligt echter hierin, dat het in den uterus gebrachte voorwerp steeds wordt aangeduwd en als verlengstuk van den vruchtzak of foetus fungeert, daardoor lijdt bij voortschrijdende ontsluiting het effect van de rekking geenerlei vermindering, bij de contracties der vaginaalspier blijft een dergelijke regeling achterwege, de contracties der circulaire vezels toch hebben hierbij geen nuttig effect. Dat zij wel degelijk werken blijkt uit hun colossale hypertrophie bij haematokolpos. De overlangsche spierbundels der vagina zullen wel is waar de verstrijking bevorderen, en deze hulp, die dus den uterus van een deel van zijn werk ontlast, zou zeer gaarne worden aanvaard, indien niet bezwaren van anderen aard de kolpeuryse minder bruikbaar maakten. Zoowel door de kolpeuryse als door de intra uterine ballons worden de uteruscontracties opgewekt of versterkt, daartoe in hoofdzaak werden zij aanvankelijk in de praktijk ingevoerd; daarbij stond hun dilateerende werking meer op den achtergrond. Wij zullen echter zien, dat, wat de intra uterine ballons betreft, meer en meer ook een directe verwijding van het cervicaalkanaal wordt nagestreefd, eensdeels door ze grooter te maken, of wel door er tracties aan uit te oefenen (Maurer. Centralbl. für Gyn. 1887 No. 25, pag. 393).