is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen. Alle bezwaren aan het inbrengen verbonden en die wij nog nader zullen bespreken, worden hier dus verdrie- of viervoudigd. Wil men niet tot de grootere nummers opklimmen, dan heeft het apparaat geen voordeelen boven dat van Tarnier. De methode om het in te brengen is zeker minder betrouwbaar en de kans, dat het spoedig uit de cervix wordt uitgestooten, allicht nog grooter door den langwerpigen vorm. Hiermede roeren wij een belangrijk punt aan. Al de besproken ballons toch zijn van caoutchouc, hun wand is dun en makkelijk vervormbaar en nu gebeurt het, dat bij den druk van den contraheerenden uterus de ballon zyn vorm wijzigt, daar waar hij geen weerstand vindt in het cervicaalkanaal, dus wordt hij spitser, hij zendt als 't ware een uitlooper uit en zoo wordt hij gedreven door eene opening, die veel kleiner is dan de oorspronkelijke afmeting van den ballon.

Men zou het kunnen vergelijken bij de manier, waarop een wit bloedlichaampje door den vaatwand uittreedt. Dat zulks allerminst bevorderlijk is voor de dilatatie van het cervicaalkanaal laat zich hooren, zoo heet het dan ook in het handboek van Tarnier & Budin p. 421: „Le faible volume et la reductibilité du caoutchouc élastique ne permettent pas de ranger le ballon de Tarnier au nombre des moyens visant spécialement la dilatation mécanique."En Champetier (de 1'accouchement provoqué 1888) deelt ook als zijne ervaring mede, dat wanneer men onmiddellijk na de uitstooting van een ballon van bijv. 4 cM. het cervicaalkanaal onderzoekt, men een veel geringere ontsluiting vindt. Wilde men dit verhelpen door de wanden dikker en minder soepel