is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je pus assez facilement reduire le bras procident et aussi le pied que j'avais amené jusqu' a la vulve et terminer 1'accouchement par une application du forceps".

Zou dit de juiste opvatting zijn? Hoe zou die voorliggende arm (Champ. breekt de vliezen) de keering verhinderd hebben? Treub verklaart het geval dan ook anders en wijt het mislukken der keering aan de onmogelijkheid om het hoofd door den contractiering op te duwen. En deze dan zou zijn ontstaan door de rekking van het onderste uterussegment door den ballon. Dat is juist het punt, waarop wij de aandacht vestigen willen. Champetier denkt er licht over. Hij zegt, dat de spanning in de uterusholte weinig wordt vermeerderd en grondt dit op de waarneming, dat de vloeistof zoo gemakkelijk en met zoo lagen druk kan worden ingespoten, als men 't maar niet tijdens een wee doet. Zeer zeker, maar spanning en rekking zijn tweeërlei, de spanning geldt voor den geheelen wand, de rekking is locaal. Men kan overmatige rekking hebben bij geheel normale spanning.

Na ruptuur der vliezen bijv. zal de spanning eer verminderen dan vermeerderen, maar het gevaar voor overmatige rekking van het onderste uterussegment vermindert zeer zeker niet. En betoog behoeft het wel niet, dat inbrenging van een volumineuzen ballon: zooals hij zelf eenigszins anders zegt, van nog een schedel naast een schedel, het onderste segment rekken moet. A fortiori wanneer er nog tracties worden uitgeoefend, zooals in geval 16. Hoe komt het nu, dat Champetier hier niet op in wil gaan?

Ik meen, dit te mogen verklaren uit hetgeen hij