is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond. Overigens kwam in sommige gevallen de ballon rakelings aan de placenta te liggen, zonder dat dit hinder gaf.

Nog een nadeel willen wij vermelden, waarop Chainp. weinig de aandacht vestigt. Het is: de groote pijnlijkheid der baring. Inderdaad wordt men bij het doorlezen der historiae partus telkens getroffen door uitdrukkingen als: la femme souffre beaucoup, les douleurs sont extrêmement violentes, la femme est toujours agitée, se plaint constamment, en dergelijke uitdrukdingen, die men wel is waar in iedere historia partus zou kunnen schrijven, maar het is opmerkelijk ze hier zoo vaak aan te treffen.

Er blijkt wel uit, dat zware eischen worden gesteld, het organisme wordt op den stang gereden om alle krachten bij te zetten en juist hetgeen Champetier een voordeel noemt, namelijk dat al de drijfkracht wordt ontleend aan de uterusspier en de buikpers, zou ceteris paribus m. i. veeleer een nadeel mogen heeten tegenover eene methode, waarbij de operateur het werk doet en niet de vrouw.

Ecarteurs.

Bij de dilatatie door middel van de ecarteurs komt een nieuwe factor in het spel. Waar namelijk bij de ballonbehandeling c. a. voor zoover geen tracties worden uitgeoefend als 't ware een inerte massa werd ingebracht, die werktuig was, waarmede de uteruskrachten in den gewilden zin konden worden dienstbaar gemaakt, wordt hier eene poging gedaan om bij