is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel is waar kan het instrument worden uitgekookt, er zijn echter nogal wat scharnieren aan en die worden er met koken niet beter op; het kan desnoods a vue worden ingebracht, maar liever op geleide van 2 vingers, bovendien moet nu en dan gecontroleerd of het goed ligt en last not least moet het instrument minstens nog eens opnieuw worden aangelegd, om de metalen dopjes op te zetten. Een deel van het instrument blijft buiten de vulva en is dus, tenzij bijzondere maatregelen worden genomen, niet meer aseptisch. Dit zal zeer lastig zijn bij de verdere manupulaties als het opnieuw wordt ingebracht.

Trouwens het geheele instrument lijkt niet zeer makkelijk te hanteeren en waar, zooals Bossi zelf betoogt, het instrument vaak eerst bij mislukking van andere handelwijzen ter hand werd genomen, zal er in de praktijk al weinig gelegenheid zijn zich er vertrouwd mee te maken. Het is bovendien vrij duur (75 francs).

Alleen bij hoogstaande, zeer resistente portio is het instrument van Bossi in het voordeel tegenover de manueele dilatatie, die soms ook zeer vermoeiend is voor den operateur, wat niet geldt voor de methode Bossi.

De incisies.

Strikt genomen vallen de incisies buiten ons kader, immers als men den wand van een kanaal door incisie splijt, houdt het kanaal op als zoodanig te blijven bestaan. Het wordt daar ter plaatse een goot; men heeft niet den wand uitgerekt, maar teniet gedaan.