is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bodem der zaak ligt dan toch weer de kwestie welken standaard men aan zal leggen bij de beoordeeling, wat men van de vrouw en van den uterus eischen kan en dan is allerminst aangetoond, dat die eischen bij normaal baringsverloop s.s. te hoog worden gesteld.

Mocht de ontsluiting bijzonder moeilijk gaan, of is de vrouw zeer zwak, dan voorzeker kunnen zij op hun plaats zijn, vooropgesteld echter, dat men er geen tijd mee verlieze bij indicatio vitalis van moeder of kind. Dan is veeleer de manueele dilatatie aangewezen, die met zekerheid en zonder schade tot een spoedige verlossing voeren kan.