is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De manueele dilatatie.

Uit den aard der zaak reikt de kennis der geboortewegen tot in de verre oudheid, maar hier vooral treft het feit hoe opvolgende geslachten ook zonder meerdere of andere hulpmiddelen steeds verder in het schijnbaar gelijke, fijnere geleding wisten op te merken. Zoo wordt in de oudste tijden zelfs geen onderscheid gemaakt tusschen uterus holte en vagina en duurt het nog vele eeuwen eer bijv. het onderscheid tusschen verstrijking en ontsluiting in de praktijk is doorgedrongen; zeer zeker moeten ook de ouderen, scherp als hun waarnemingsgave was, dergelijke verschillen hebben opgemerkt, zij hielden de waarneming echter niet vast, brachten ze niet ter formuleering en zoo ging zij te loor. Het heeft daarom weinig zin om in hun werken aanduidingen omtrent manueele dilatatie van het cervikaal kanaal op te sporen, men weet eenmaal niet waar en wat zij eigenlijk deden en men heeft geenerlei waarborg of bijv. in een gegeven geval het resistente ostium dan wel een stenose van de vagina werd gedilateerd.

In de werken der oude Fransche verloskundigen wordt gesproken van een manueele dilatatie in 't bijzonder bij placenta prsevia, doch steeds zóó, dat men er uit lezen kan, dat men zich tevreden stelde indien de hand kon worden ingebracht om een voet af te halen. Veeltijds ook wordt alleen van spoedverlossing