is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sagjes van eikanderen, en aldus verwyderde ik sodanig dese ring van de binnemond, dat ik geen moeiten hadd' om myn gansche hand op de bodem van de Lyfmoeder te brengen. Ik voelde onder het inglyden van myn hand de Nageboorte, die van binnen de gansche binnenmond besloeg, hetwelk d'oorzaak van de Bloedstorting' was: te weten, met het verwyderen van dese mond, moet noodsakelyk de Nageboorte, die aan de selve gehegt is, daar los worden, afscheyden en scheuren, waarop dan een lekking uyt de afgebroken Bloedvaten komt te volgen." Portal beschrijft dan verder de versie en extractie, het kind was diep asphyctisch, doch werd door excitantia (doeken in warme wijn gedrenkt, de lucht van gekneusde uien) weer bygebracht. De moeder ondervond geen nadeel. Deze beschrijving laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. Alleenlijk bedenke men dat met den „binnenmond" niet het ostium internum wordt bedoeld, Portal maakt geen onderscheid tusschen ost. int. en ext., hij maakt dan ook geen verschil tusschen verstrijken en ontsluiten. Met den buitenmond wordt de vulva bedoeld (1. c. p. 3). Op pag. 19 zegt hij, dat men de vingers moet spreiden, „gelijk men die schroeven doet, die men speculum matricis noemt". Andere gevallen vindt men vermeld op pag. 38, 187 en 194.

Vervolgens is het Puzos (Traité des accouchemens Paris 1759) die lijnen van geleidelijkheid voor de manueele dilatatie weet aan te geven.

„Ainsi 1'accoucheur," zoo zegt hij op pag. 169, „introduira deux doigts d'abord, ensuite trois, et quatre, tournant autour de 1'orifice et poussant en avant proportionnément k la résistance de 1'orifice; il se