is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

introduira les autres doigts, non pour qu'ils agissent brutalement en quelque sorte, par leur volume seul, mais, nous le répétons par les pressions excentriques et conoïdes qu'ils exerceront sur toute 1'étendue de la portion restante du col.

D'ailleurs, 1'action d'un doigt ou de deux doigts peut étre renforcée par la fixation instrumentale, manche ou cuiller de forceps, lames de ciseaux mousses etc. d'un point du col diamétralement opposé a celui sur lequel agissent ces doigts. (Frarier 1. c. p. 248.)

Waar dus bij de methode van Ilizzoli rotatie van vingers en hand op den voorgrond staat, moet men hier circumductie-bewegingen maken. Zooals Rizzoli, doet men o. a. als men een kopje uitpoetst, maar als men een vischkom te bewerken kreeg zou dat niet volstaan, dan komen die circumductie-bewegingen te pas. Het tweede punt waar Fochier de aandacht op vestigt nam. dat men intermitteerend te werk moet gaan, wordt in zijn beteekenis voor de gevallen waar acc. forcé ter sprake komt, allicht wat overschat. Immers daar wordt onmiddellijk geëxtraheerd, de vrouw is meestal in narcose en zoo zal de slechte invloed van den voortdurenden prikkel op de uterus contracties, zelfs indien tij zich gevoelen doet, van weinig hinder of nadeel zijn. Intusschen men zal uitteraard somtijds moeten pauzeeren en dan is 't goed dit stelselmatig te doen. Het derde punt is het gebruik van een instrument als tegendruk. Dit is een geleidelijke overgang tot de bimanueele dilatatie. Men bedenke echter aanstonds, dat men, een instrument gebruikend, de juiste controle van de aangewende kracht kwijt raakt en dus zal dit gebruik beperkt moeten blijven tot de gevallen,