is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij wegens hoogstaande portio of zeer nauwe vagina het inbrengen van een tweede hand niet mogelijk is. Frarier weidt er dan nog over uit, dat de methode van Fochier zooveel beter dan die van Bonnaire „agit dans le sens même de la nature, comme la poche des eaux, comme le ballon de Champetier; mais au lieu d'influencer en même temps tous les points des anneaux cerviaux, elle n'influence leur circonférence qui successivement; il est bien évident que de deux forces ó, actions parallèles ou non a celles de la nature, la première sera supériere (Frarier, 1. c. 249). Het leidt meestal tot spitsvondigheden, indien men van den een of anderen modus operandi aan gaat toonen, dat hij werkzaam is" in den zin der natuur." Kunsthulp blijft kunsthulp, is zij doeltreffend dan wordt haar waarde niet bepaald door ware of gezochte gelijkenis op het physiologisch procédé, en mag men zich vrijelijk emancipeeren van het beroep op moeder Natura. Bovendien, wie zegt of niet een kleine afwijking in een bestaande ordening van even ingrijpenden aard is als een totaal verschil; deze dingen gaan niet naar maat en tal, en nu zal iedereen voetstoots toegeven, dat het procédé van Fochier genoegzaam verschilt van hetgeen wij bij de physiologische dilatatie zien gebeuren om deze bewering als zoude hij meer dan Bonnaire de sanctie der natuur bezitten als ongegronde pretentie terug te wijzen. Geeft het aanwenden van tegendruk door een instrument waarvan hij spreekt, slechtere resultaten? daarmede heeft hij zich dan toch ook weder een schrede verder afgewend.

Intusschen blijft de methode van waarde voor die gevallen, waarin het tot stand brengen der verstrijking