is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 6 Oct. 4.30 vm. begon pat. te vloeien, om 12 uur 's middags werd een tampon ingebracht en pat. ter opname in de kliniek gezonden.

Status: Striae lividae en albicantes. Navel verstreken. Buik vooral in de breedte uitgezet. Fundus handdik onder den ribbenboog, kleine deelen links boven. Rug rechts dwars.

Harttonen zeer zwak te hooren op een lijn van den navel naar de spina il. ant. sup. dextra 2 cm. van de spina. 145 per minuut.

Wegens den tampon wordt geen inwendig onderzoek verricht.

6 Oct. 3.15 nam. temp. 36.2 pols 75, geen weeën— 7 Oct. 12.15 vm. De vrouw vloeit door den tampon heen. De kinderlijke harttonen zijn 88 p. min.

De tampon wordt verwijderd en in narcose het cervicaalkanaal gedilateerd volgens Bonnaire. Daar de vrouw vrij sterk vloeit wordt nog voor de ontsluiting geheel volkomen is, een voet afgehaald en de vrucht geëxtraheerd. Belangrijke bloeding trad daarbij verder niet op. De placenta wordt door den handgreep van Credé uitgedrukt, zij is geheel gaaf.

De uterus contraheert zich goed. De lippen der portio zijn vrij diep ingescheurd. Hoewel geen bloeding optreedt wordt de uterus getamponneerd en om den buik een drukkend verband aangelegd.

De geheele operatie duurde 3k uur.

Het kind, dat asphyctisch is, wordt door de gebruikelijke middelen tot respiratie gebracht.

Het kraambed verloopt normaal. 20 Oct. in goeden gezondheidstoestand ontslagen.