is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duurt 12 minuten. Forceps mislukt. Symphyseotomie in 7 minuten, de forceps wordt daarbij in situ gelaten. De schedel ondervindt nog eenige moeielijkheid bij het passeeren van het ostium (de unimanueele dilatatie geeft geen volkomen ontsluiting), het kind is asphyctisch doch wordt bijgebracht, de moeder verlaat de kliniek in goeden toestand.

Terecht zegt Fieux nadat de hooge tang mislukte: „Je suis un moment embarrassé car je me demande si 1'enfant vaut une symphyséotomie". Een poging tot versie en extractie in Walchersche ligging ware misschien gelukt. In dit geval hadden dan echter allicht de gevolgen der extractie bij onvolkomen ontsluiting zich nog meer doen gevoelen, wegens het dan nakomend hoofd, reden te meer om bij de manueele dilatatie steeds het procédé te kiezen dat den meesten waarborg voor volkomen ontsluiting geeft, de methode van Bonnaire.

Bij de bekende voorliefde der Fransche school voor de symphyséotomie zal men zich echter niet verwonderen deze ook in combinatie met manueele dilatatie aan te treffen, hetgeen men hier of elders niet licht vinden zal. Waar men te kiezen zou hebben tusschen de sectio-caesarea en symphyséotomie + manueele dilatatie zal in 't algemeen deze extra ingreep de keuze ten gunste der keizersnede neigen, zoo deze al niet afgescheiden daarvan reeds de voorkeur verdient.

Waar de ontsluiting bij behoorlijke weeën niet tot stand wil komen denkt men allicht aan een toestand die als rigiditeit van het collum uteri bekend staat, men onderscheidt dan een spastische, een anatomische en een pathologische rigiditeit. De spastische rigiditeit