is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontijdige loslating der normaal gelegen placenta is in het algemeen een zaak van zeer ernstigen aard, te ernstiger daar de verschijnselen zich plotseling zonder eenige voorboden, in hun vollen omvang vertoonen kunnen. Somtijds zonder naspeurbare reden, somtijds na een trauma, analoog aan laesies van lever en milt, een schrik of andere emotie, vertoont de vrouw verontrustende teekenen van sterke bloeding. De bloeding is meestal een inwendige, soms blijft het daarbij, soms sijpelt het bloed ook door het cervicaalkanaal en 't komt in de vulva voor den dag, zelfs vindt men het geval vermeld (T. et B. III: 553) dat het bloed zich een weg baande in den eizak; bij het breken der vliezen aan de onderste eipool stroomt dan bloedwater in groote hoeveelheid af.

Het kind is meestal dood; op de auscultatie kan men echter niet te zeer vertrouwen, deze is uit den aard der zaak in deze gevallen bemoeilijkt. Merkwaardig is het geval van Chevalier (T. & B. III: 557) die bij een plotseling verbloedde vrouw sectio csesarea verrichtte. De sterke uitzetting van den uterus bracht hem nam. in de meening dat de vrouw a terme was. Maar 't was het bloed dat den uterus zoo had doen uitzetten, hij vond een foetus van slechts 4 maanden.

Dat bij inwendige uterusbloeding verwisseling met inwendige bloeding in andere organen bijv. bij extrauterine graviditeit zou kunnen voorkomen is duidelijk en nauwkeurig vaststellen der locale verschijnselen gewenscht. In 't bijzonder bij heftig trauma is de mogelijkheid, dat ook de uteruswand is geruptureerd niet uitgesloten.

Verwisseling met placenta prsevia is zeer begrijpelijk