is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tolerantie van dezen modus operandi kan samengaan met den schroomvalligen angst voor manueele dilatatie.

Doch er zijn meer bezwaren tegen de ballonbehandeling. Eerstens heeft men bij loslating der placenta van traumatisch en aard (en deze zijn niet zeldzaam, reeds van Nero's tweede vrouw Poppea Sabina vinden wij vermeld dat zij stierf na een schop tegen het abdomen, tijdens haar zwangerschap) rekening te houden met de mogelijkheid dat ook de uteruswand geleden heeft, bij verhooging van de intrauterine spanning zou het op een dergelijken locus minoris resistentise allicht tot ruptuur kunnen komen, verder is ook bij een normalen uteruswand een zoo sterke rekking allerminst gewenscht, ook zonder den ballon is deze groot genoeg; dat groote pijnlijkheid hiervan een gevolg is en bij inbrengen van een ballon ondragelijk zou worden laat zich hooren. Ten slotte is by de aanwezigheid van bloedcoagula de kans op sepsis vergroot; de ballonbehandeling vermeerdert nog die kans. Met de hand ingaan ter versie zal meestal toch nog noodig zijn.

De zoogenaamde vaginale keizersnede en de diepe incisies om zoo een kunstmatigen uitgangsweg voor de vrucht te verkrijgen is een ingreep waarvoor de meerderheid der obstetrici van professie gegronden schroom koestert, van den gewonen arts zal men allerminst kunnen verlangen dat hij de operatie onderneemt. Trouwens van een verlossing per vias naturales is dan nauwelijks sprake meer. Ten volle geldt dit van de sectio caesarea en de overweging dat men bij de laparatomie een mogelijke fout in de diagnose ontdekken zal en nu terstond kan overgaan tot de noodzakelijke behandeling legt weinig gewicht in de schaal.