is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genoemd worden de ruptura uteri en de gebarsten extra-uterine vruclitzak. (T. et B. III: 562).

Ook bij manueele dilatatie zal men spoedig genoeg de fout bemerken.

De mogelijkheid van uterus ruptuur zonder dat de vrucht door de scheur in de buikholte is geraakt, is zeer zeker niet buitengesloten. Leerrijk is o.a. het o-eval door Kouwer met S. C. behandeld. De vrouw

O

was van een hoogen zolder gevallen en kwam op de nates te land. Dadelijk pijn in den buik en opzetting. Bij aankomst in de kliniek alle teekenen van intra uterine bloeding. Bij S. C. vertoonde de uterus eenige scheuren 4—8 cM. lang. evenwijdig aan de lengteas, die weinig dieper gaan dan de serosa, hoogstens nog de buitenste spierbundels treffen. Kouwer zag hierin een voorbeeld van beginnende uterus ruptuur van buiten naar binnen (Ned. Tijdschrift v. Verloskunde & Gyn. A°. 1898 pag. 160.) Naar aanleiding van dit geval werd o. a. door Yeit opgemerkt dat men in t algemeen bij loslating der placenta liever tot accouchement forcé (zonder de incisies van Dührssen) zal overgaan. (Ibid. p. 161). Bij de zoogenaamde kickingcases of andere gevallen van traumatischen aard zal men goed doen hieraan te denken. Na de extractie van de vrucht zal men echter toch allicht de coagula uit den uterus verwijderen, en heeft dan gelegenheid een mogelijke ruptuur te ontdekken. Intusschen is de loslating der normaal gelegen placenta op zichzelf reeds een zeldzame afwijking, en zullen complicaties als de genoemde wel geheel en al tot de rariora behooren.

Waar in de gewone gevallen ingrijpen noodig is meenen wij in de spoedverlossing na manueele ver-