is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Sinds zijne benoeming tot lector in de inivendige kinderziekten aan de Universiteit van Amsterdam, hield de eerste ondergeteekende telken jare een reeks voordrachten over de voeding van den zuigeling.

Van verschillende zijden werd hij aangezocht, deze voordrachten in clruk te doen verschijnen. Ten einde aan dezen wensch te kunnen voldoen, heeft hij zich verzekerd van de medewerking van de tiveede onder geteekende. Uit hunne samentcerking is dit werkje ontstaan.

Indien mocht blijken, dat niet alleen de studeerenden aan de Amsterdamsche Universiteit, doch ook andere medische studenten en praktiseerende artsen dit werkje wet eenig voordeel kunnen gebruiken bij hunne studie of in hunne praktijk, zal dit eene groote voldoening zijn voor de schrijvers.

DE BRUIN.

CORNELIA DE LANGE