is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ ... bladz. 44

II. Vrouwenmelk •

Physische eigenschappen, mikroskopisch voorkomen,

chemische samenstelling, ÜMiKOFF'sche reactie, termenten. BoRDET'sche reactie. Alexinogene stollen,

bacteriën, toxinen en antitoxinen.

III. Hoeveel voedsel heeft de zuigeling noodig?. ■ ■ ■ • •

Tabellen van Pfeiffer, Biedert en Monti betreffende normale borstkinderen; tabel van Budin betreffende praemature kinderen. Energiequotient, voedingsquolient, groeiquolient. De lichaamsoppervlakte als tactor voor de hoeveelheid benoodigd voedsel.

IV. Het zogonderzoek in de praktijk . . . • • • •

Mikroskopisch onderzoek, bepaling van de reactie,

van het spec. gewicht en vetgehalte. De onderzoekingen van Grehor. Het wegen van het kind vóór en na de borst. Het onderzoek in de middeleeuwen.

V. Voeding aan de borst der moeder ....•••••

Over het vermogen en onvermogen van de vrouwen tot zoogen. De borstklier, anomaliën der zogsecretie;

het zoogen, aantal maaltijden en duur van de intervallen tusschen de maaltijden, duur van het zuigen,

één of beide borsten. Voeding en leefwijze van de zoogende vrouw. Contraïndicaties tegen het zoogen van de zijde der moeder, van de zijde van het kind.

Voeding van praematuur geboren kinderen.

, . 107

VI. Voeding door de min .' '

Bezwaren hieraan verbonden, indicaties, keuze van een min, onderzoek van de min, lactatiepenode van de min; min voor een praemaluur kind. Controle over de min; verwisselen van min.

„ 117

VII. Het spenen * "

Tijdstip van het spenen; gevolgen van te vroeg en te laat spenen; voorschriften omtrent het spenen.

Iets over de voeding ih de eerste helft van het tweede levensjaar.

HOOFDSTUK II.

Gemengde voeding.

Indicaties, voor- en nadeelen, regeling van de gemengde ^

voeding