is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E R R A T A.

Bladz. 5, regel 7 van onderen tot en met blad/- 6 regel 3 van boven te lezen als volgt:

Een dergelijke enorme toeneming van de zuigelingensterfte in de zomermaanden wordt echter niet in alle groote steden waargenomen. In Amsterdam b.v. is die sterfte in het derde kwartaal van het kalenderjaar over het algemeen slechts weinig hooger dan in de overige drie kwartalen, terwijl zij in enkele .jaren (b.v. in 189G en in 1902) zelfs kleiner was dan in het tweede kwartaal. Toen nu door Dr. Pinkhof werd meegedeeld, dat door de Israëlietische vrouwen te Amsterdam, in welke stad een vrij groot deel der bevolking uit Israëlieten bestaat, borstvoeding veel meer werd toegepast dan kunstmatige zuigelingenvoeding, meende Prof'. Saltet hierin eene verklaring te kunnen vinden voor deze eigenaardige verhoudingen van de zuigelingenmortaliteit in onze hoofdstad. Wij weten immers dat borstkinderen veel minder door zomerkatarrhen worden aangetast dan fleschkinderen. Spoedig bleek echter aan Prof. Saltet zelf de onjuistheid dezer verklaring. Doch ook de bewering van Dr. Pinkhof stemt niet overeen met onze ervaring, welke ons heeft geleerd, dat ook door de Israëlietische vrouwen te Amsterdam meer kinderen met de llesch dan met de borst worden gevoed (de Bruin).

Bladz. 18, regel 11 van boven staat Spalanzani, lees Spallamani.

Bladz. 21, regel 11 van boven staat Zucarelli, lees Zuccarelli.

Bladz. 158, regel 2 van boven (opschrift niet meegerekend) achter ,,melk" te lezen: volgens Flügge.

Bladz. 158, regel 3 van boven (opschrift niet meegerekend) in plaats van: ,10 minuten tot 108° a 110° C" te lezen: gedurende (i uur tot kookhitte, gedurende 30 minuten tot 110° of gedurende korteren tijd tot 120° C.