is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3". Hahner : aanvangsgewicht 3100 gram.

Dagelyksche Maandel. LichaamsLeeftijd. toeneming toeneming gewicht

in grammen, in grammen, in grammen.

Einde le maand 24 5 735 3850

2e „ 36.5 1095 4930

" 3e " 20.5 610 5540

l ie " 15.6 470 6010

5e 22.3 670 6680

60 10.8 325 7005

\ 7e 22.5 675 7680

"8e " 11 120 8100

9e " 9 270 8370

1 10e " 10.3 310 8680

He l 16.3 490 9170

12e 10 300 9470.

Volgens Hahner neemt dus het lichaamsgewicht niet regelmatig toe, maar met sprongen; de grootste gewichtstoeneming valt dikwijls in de 2e of 4e maand en daarna wordt zij kleiner.

Volgens de ervaring van Monti komt het eerste type het meest voor bij kinderen, die bij de geboorte een gemiddeld aanvangsgewicht hebben en niet overvoed worden, het tweede bij een hooger aanvangsgewicht en rijkelijke voeding en het derde slechts bij overvoede kinderen, die bij de geboorte een normaal of meer dan normaal gewicht vertoonen.

In den laatsten tijd heeft vooral Camerer tal van nauwkeurig bewerkte tabellen gepubliceerd. Over het algemeen zijn zijne resultaten in overeenstemming met die van bovengenoemde onderzoekers. Alleen zag hij, dat de gewichtsvermeerdering in de 9e en 10e levensmaand geregeld iets geringer was dan in de voorafgaande en volgende maanden, blijkbaar onder den invloed der dentitie. Terwijl in de 3e—8e week de dagelijksche toeneming 30—29 gram, in de 3e—4e maand 2G—28 gram, in de 5e—9e maand 20—15 gram en tegen het einde van het eerste levensjaar 13—12 gram bedroeg, was de dagelijksche toeneming in de l<'e (maan)maand slechts 9.2 gram.

Ook het spenen en de vaccinatie hebben dikwijls een tijdelijk ongunstigen invloed op de toeneming van het lichaamsgewicht.