is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij kunstmatig gevoede kinderen neemt het lichaamsgewicht slechts bij uitzondering regelmatig toe; hier vindt men allerlei schommelingen in de gewichtscurve. Gewoonlijk blijven kunstmatig gevoede kinderen in gewicht achter bij borstkinderen; volgens Camerer zouden zij in het eerste halve jaar gemiddeld 1 K.G. lichter zijn dan de borstkinderen. Uit Russow's onderzoekingen zou volgen, dat de invloed der voeding zich nog tot in het 4e levensjaar doet gelden, als wanneer borstkinderen nog gemiddeld '2 K.G. meer wegen dan kunstmatig gevoede kinderen. Men ziet echter in de praktijk zeer vaak kunstmatig gevoede zuigelingen van 0 maanden tot 1 jaar, die meer wegen dan borstkinderen van gelijken leeftijd, maaide eerste zijn dikwerf anaemisch en rhachitisch met overmatige ontwikkeling van het vetweefsel.

Camerer en Koplik geven de volgende waarden aan voor de gemiddelde dagelijksche toeneming in de verschillende maanden van het eerste levensjaar bij kunstmatig gevoede kinderen.

Camereb. Koplik.

Betreffende Betreffende 59 Hesehkinderen. 30 Hesehkinderen.

Ie maand 21 gram. 32 gram.

2e 22 „ 17.4 „

3e 22 „ 23.6 „

4e 25 „ 18 „

5e 22 „ 14.2 „

6e 13 „ 11.8 „

7e 16 „ 15.6 „

8e 16 „ 15.1 „

9e 9 „

alle gevoed met Heibxer—Hofmann's mengsel.

Caaierer's nieuwste publicaties, die echter alleen kinderen uit den beteren stand betreffen met rijkelijke voeding, leeren, dat bij kunstmatig gevoede zuigelingen de gewichtscurve gelijkt op die van borstkinderen; alleen is bij hen de absolute dagelijksche toeneming in de ü eerste levensmaanden iets geringer dan bij borstkinderen. In de laatste :J maanden van het eerste levensjaar wordt echter door een kunstmatig ge-