is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.2 maar men mag aannemen, dat het vrije zoutzuur in de concentratie, waarin het in de zuigelingenmaag voorkomt, antiseptische werking heeft, al is die ook minder krachtig dan later. Dit geldt niet van het gebonden zoutzuur (Hamburger). Het feit, dat elke andere melksoort door haar grooter kalk- en grooter eiwitgehalte meer zuur bindt dan de vrouwenmelk, is dus een bewijs te meer voor de superioriteit der natuurlijke voeding.

Lebferment komt reeds bij jonge zuigelingen voor. Omtrent de aanwezigheid van pepsine bestaat nog weinig zekerheid, doch het eiwit kan in de maag ook zonder pepsine omgezet worden in peptonen.

Adolph Meyer, die onlangs een uitvoerig onderzoek instelde naar de maagsapsecretie bij zuigelingen, komt tot de conclusie, dat het chemisch maagsaponderzoek bij den zuigeling klinisch geen belang heeft, omdat bij ziekten van het spijsverteringsapparaat de variaties niet grooter zijn dan die, welke van dag tot dag onder normale omstandigheden voorkomen en berusten op onbekende nerveuse invloeden.

Xa een rijkelijken maaltijd vindt men bij een borstkind de maag ledig na hoogstens 2 uur, bij een fleschuind na 3 uur. Czerny, aan wien wij deze cijfers ontleenen, eischt daarom als pauze tusschen twee maaltijden bij kunstmatig gevoede kinderen 4 uur. In zijne kliniek te Breslau worden de zuigelingen slechts 5 maal in de 24 uren gevoed.

Darmkanaal. Het spierapparaat van het darmkanaal is relatief zwak, het elastisch weefsel volgens Fischl nog gebrekkig ontwikkeld, vandaar de weinig krachtige en vaak onregelmatige peristaltiek, het gemakkelijk tot stand komen van obstipatie en van meteorismus bij den zuigeling.

Het lympnoïde weefsel is bijzonder rijk aangelegd in overeenstemming met de belangrijke functie van den darm, de resorptie. Het klierapparaat van den zuigelingsdarm is volgens Bloch, althans wat de lieberküiin'sche klieren betreft, beter ontwikkeld dan bij den volwassene. Bij de lieberkühx'sche klieren moet men onderscheiden: de zoogenaamde darmsap-

1